background

Schattingen - Erkende VLABEL-schatters

Schatting verkoopwaarde van onroerende goederen door de landmeter-expert

Gratis bestaat niet. Laat u dan ook niet verleiden tot de zogenaamde gratis schattingen en adviezen waarbij vaak een onderliggend belang ( nl. de verkoop van uw vastgoed ) de drijfveer van de schatter is. Dit kan de objectiviteit van de schatting schaden of zelfs onmogelijk maken.

Image

Als gevolg van deze neutraliteit is de landmeter-expert de beroepsgroep die voor de overheid en openbare besturen erkend wordt om waardebepalingen van vastgoed uit te voeren. Wij zijn als onafhankelijk landmeter-expert de best geplaatste persoon om in alle objectiviteit de waarde van uw goed te bepalen.

Bij de bepaling van de waarde wordt eerst een plaatsbezoek gebracht aan het pand, waarbij het gebouw op alle vlakken wordt geëvalueerd (bouwfysische toestand, onderhoudstoestand, comfort, geografische ligging, stedenbouwkundige mogelijkheden... ). Bij berekening van de waarde wordt de vetusteit van het gebouw en de waarde van omliggende woningen en percelen in rekening gebracht.

VLABEL – Schattingen voor aangifte nalatenschap

Na een overlijden worden de erfgenamen geconfronteerd met de erfbelasting. Vanaf 2015 is het innen van deze belastingen een Vlaamse bevoegdheid. Het staat de erfgenamen vrij om de waarde van het vastgoed zelf te bepalen, of dit te bepalen in samenspraak met de notaris of een landmeter-expert. De administratie heeft het recht om tot 5 jaar na de aangifte een controleschatting ( of tekortschatting ) uit te voeren.

Indien u deze periode van onzekerheid wenst te vermijden, dan kan u de waarde van het vastgoed voorafgaand laten schatten nl. met een Vlabel-schatting.

Onze zaakvoerders zijn opgenomen in de lijst van de erkende landmeters-experten die de schattingen volgens het Vlabel-Charter mogen uitvoeren. Deze schattingen  geven de erfgenamen meer zekerheid.

Onteigeningen

Bij onteigeningen wordt de eigenaar geconfronteerd met een verkoop van (een deel van) zijn vastgoed, zonder zijn wil tot verkoop. De eigenaar bevindt zich in een onnatuurlijke positie, aangezien de verkoop hem wordt opgedrongen door een onteigeningsmachtiging.

Omdat dit juist zo’n uitzonderlijke situatie is, die zowel financieel, bedrijfsmatig als emotioneel zwaar kan doorwegen, heeft u recht en nood aan een degelijke technische bijstand. Meer nog, voor deze bijstand moet het onteigenend orgaan zelfs financieel tussenkomen.

De wet spreekt van een billijke vergoeding en een totale vergoeding, zowel directe of indirecte schade. In deze specifieke materie heeft ons bureau de nodige expertise uitgebouwd.

Image